ساخت کمپ بسته ی جدید در لسبوس، در برنامه قرار گرفته است

08:22 Min. Verfügbar bis 26.02.2025

ساخت کمپ بسته ی جدید در لسبوس، در برنامه قرار گرفته است

Stand: 24.02.2020, 15:11 Uhr

در جزیره لسبوس در یونان قرار است از هفته آینده یک کمپ بسته برای پناهجویانی که از ترکیه می آیند ساخته شود. ایزابل به این محل رفته است.