ساخت کمپ بسته ی جدید در لسبوس، در برنامه قرار گرفته است

ساخت کمپ بسته ی جدید در لسبوس، در برنامه قرار گرفته است 08:22 Min. Verfügbar bis 26.02.2025

ساخت کمپ بسته ی جدید در لسبوس، در برنامه قرار گرفته است

در جزیره لسبوس در یونان قرار است از هفته آینده یک کمپ بسته برای پناهجویانی که از ترکیه می آیند ساخته شود. ایزابل به این محل رفته است.

Stand: 24.02.2020, 15:11