کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در لسبوس

16:21 Min. Verfügbar bis 25.02.2025

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در لسبوس

Stand: 24.02.2020, 15:11 Uhr

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در یونان نقش مهمی ایفا می کند. با این حال کمتر از آنها می شنویم، با توجه به اینکه وضعیت پناهجویان در جزایر یونان از اول امسال بدتر شده است. ایزابل شایانی با رئیس این سازمان در لسبوس صحبت می کند.