آیا سعی در پس‌انداز کردن دارید؟

01:38 Min. Verfügbar bis 08.01.2029

آیا سعی در پس‌انداز کردن دارید؟

Stand: 01.01.2024, 14:21 Uhr

Von Janina Werner

در حال حاضر باید مبلغ بیشتری برای گرمایش، برق و موادغذایی پرداخت. آیا می‌توانید با این وجود پس‌انداز کنید؟ یانینا این سوال را از مردم در شهر کلن پرسیده است. نظر شما در این باره چیست؟ لطفاً آن را برای ما کامنت کنید.