تغييرات در سال ٢٠٢٤

02:25 Min. Verfügbar bis 08.01.2029

تغييرات در سال ٢٠٢٤

Stand: 01.01.2024, 13:15 Uhr

Von Arezao Naiby

از پول شهروندی تا حداقل دستمزد: تغییرات آنها در سال ۲۰۲۴ در آلمان.