به‌روزرسانی اخبار در مورد وضعیت افغانستان

به‌روزرسانی اخبار در مورد وضعیت افغانستان 35:09 Min. Verfügbar bis 26.08.2026

به‌روزرسانی اخبار در مورد وضعیت افغانستان

آخرین تحولات در افغانستان چیست؟ روند عملیات نجات در کابل چگونه است؟ و وضعیت در تاشکند ازبکستان چگونه است، آیا در آنجا تعداد زیادی از مهاجران افغان وجود دارند؟ در این گزارش یانینا ورنر، آرزو نایبی و ایزابل شایانی در این مورد صحبت می‌کنند و همچنین به سوالات مخاطبین پاسخ می‌دهند.

Stand: 25.08.2021, 13:49