سرنوشت نیروهای کمکی محلی در افغانستان چه می‌شود؟

Stand: 17.08.2021, 16:24 Uhr

بسیاری از نیروهای محلی درذافغانستان مانده‌اند. به‌عنو مثال، کارکنان سفارت یا مترجمان، و همچنین افرادی از سایر گروه‌های شغلی مانند روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق بشر و کارکنان سازمان‌های مردم‌نهاد در آنجا باقی مانده‌اند.  در حال حاضر دولت آلمان شرایط پذیرش این افراد را سازماندهی می‌کند. وزارت خارجه‌ی آلمان در عین حال گزینه‌های زیر را برای تماس ارائه کرده است: 

ایمیل:

 040.krise16@diplo.de 

خط تلفن اضطراری:

0049 (0) 30-1817-1000 

یا

0049 (0) 30-5000-1000

 بامداد اسماعیلی در مورد اخبار جدید گزارش می‌دهد.

سرنوشت نیروهای کمکی محلی در افغانستان چه می‌شود؟

12:31 Min. Verfügbar bis 20.08.2026