شهر بن: تظاهرات برای همبستگی با افغانستان

شهر بن: تظاهرات برای همبستگی با افغانستان 09:13 Min. Verfügbar bis 25.08.2026

شهر بن: تظاهرات برای همبستگی با افغانستان

 روز شنبه، ۲۱ اوت، صدها نفر در مقابل محوطه‌ی سازمان ملل، در شهر بن به‌دلیل وضعیت کنونی در افغانستان تظاهرات کردند. آرزو نایبی در آنجا حضور داشته و با یکی از برگزارکنندگان و با برخی شرکت‌کنندگان گفتگو کرده است.

Stand: 23.08.2021, 15:06