شهر بن: تظاهرات برای همبستگی با افغانستان

09:13 Min. Verfügbar bis 25.08.2026

شهر بن: تظاهرات برای همبستگی با افغانستان

Stand: 23.08.2021, 15:06 Uhr

 روز شنبه، ۲۱ اوت، صدها نفر در مقابل محوطه‌ی سازمان ملل، در شهر بن به‌دلیل وضعیت کنونی در افغانستان تظاهرات کردند. آرزو نایبی در آنجا حضور داشته و با یکی از برگزارکنندگان و با برخی شرکت‌کنندگان گفتگو کرده است.