علی صمدی (۶)

05:47 Min. Verfügbar bis 14.04.2026

علی صمدی (۶)

Stand: 15.04.2021, 18:29 Uhr

Von Isabel Schayani

علی خستگی‌ناپذیر!  پس از ۵ سال سرطان خون، تمامی داروهایش کاملاً تغییر کرده‌اند. و اکنون؟ ایزابل و علی همچنین درباره‌ی نژادپرستی در جامعه گفتگو می‌کنند.