علی صمدی (۲) - یک مشتِ پر از قرص

08:59 Min. Verfügbar bis 10.08.2025

علی صمدی (۲) - یک مشتِ پر از قرص

Stand: 10.08.2020, 17:23 Uhr

علی صمدی احدی، یک فیلمساز از شهر کلن است.  در سن ۱۳ سالگی از ایران مهاجرت کرده و آلمان وطن دوم او شده است. او در این گفتگو بخشی از یادداشت‌های روزانه‌ی خود را با ما در میان می‌گذارد و برای ما دریچه‌ای رو به زندگی روزمره‌اش می‌گشاید - زندگی روزمره همراه با یک بیماری.