علی صمدی (۳) - جعبه‌گشایی

09:58 Min. Verfügbar bis 31.08.2025

علی صمدی (۳) - جعبه‌گشایی

Stand: 03.09.2020, 18:27 Uhr

Von Isabel Schayani

 قسمت سوم دفترچه‌ی خاطرات به تغییرات موجود می‌پردازد. علی صمدی داروهای جدیدی را دریافت کرده است؛ اما این تنها تغییری نیست که او در موردش خیلی صریح با ایزابل صحبت می‌کند.