زندگی روزمره‌ی کودکان پناه‌جو در آتن

زندگی روزمرهی کودکان پناهجو در آتن 08:47 Min. Verfügbar bis 14.04.2026

 زندگی روزمره‌ی کودکان پناه‌جو در آتن

تنها تعداد اندکی از کودکان پناه‌جو شانس آن را داشته‌اند که بتوانند در یونان به مدرسه بروند. عدم امکان رفتن به مدرسه برای کودکان به چه معنایی است؟ و زندگی روزمره‌ی آنها چگونه است؟ ایزابل شایانی و بامداد اسماعیلی در مقابل پارک الکساندر در آتن با کودکان پناه‌جو گفتگو کرده‌اند.

Stand: 13.04.2021, 14:49