توزیع غذا برای پناه‌جویان در آتن (istok)

11:23 Min. Verfügbar bis 14.04.2026

توزیع غذا برای پناه‌جویان در آتن (istok)

Stand: 13.04.2021, 14:49 Uhr

بسیاری از پناه‌جویان در شهر آتن چندین بار در طی روز در صف‌های توزیع غذا می‌ایستند. بامداد اسماعیلی در آنجا حضور داشته و با پناه‌جویان در مورد وضعیت‌شان گفتگو کرده است.