توزیع غذا برای پناه‌جویان در آتن (istok)

توزیع غذا برای پناه‌جویان در آتن (istok) 11:23 Min. Verfügbar bis 14.04.2026

توزیع غذا برای پناه‌جویان در آتن (istok)

بسیاری از پناه‌جویان در شهر آتن چندین بار در طی روز در صف‌های توزیع غذا می‌ایستند. بامداد اسماعیلی در آنجا حضور داشته و با پناه‌جویان در مورد وضعیت‌شان گفتگو کرده است.

Stand: 13.04.2021, 14:49