نکاتی برای صرفه‌جویی در هزینه‌های گرمایشی

02:45 Min. Verfügbar bis 21.10.2027

نکاتی برای صرفه‌جویی در هزینه‌های گرمایشی

Stand: 21.10.2022, 17:57 Uhr

Von Janina Werner

در این زمستان، هزینه‌‌ی گرمایشی می‌تواند بسیار گران شود، بنابراین بسیار مهم است که استفاده از انرژی گرمایی و گرمایش خانه به‌درستی انجام شود. خانم گرهیلد لور از مرکز حامی مصرف‌کنندگان در کلن، راه‌کارهایی را برای شما ارائه می‌کند.