نظرسنجی: چگونه مسئله‌ی تورم خود را در زندگی روزمره نشان می‌دهد؟

02:55 Min. Verfügbar bis 11.02.2027

نظرسنجی: چگونه مسئله‌ی تورم خود را در زندگی روزمره نشان می‌دهد؟

Stand: 09.02.2022, 14:35 Uhr

Von Laura Demisai

قیمت‌ها بالا می‌روند، حقوق‌ها ثابت می‌مانند. از مردم در خیابان پرسیدیم که آیا متوجه تأثیر تورم بر زندگی روزمره خود شده‌اند و چه احساسی نسبت به آن دارند؟