انتظار طولانی در ادارات امور اتباع خارجی!

05:14 Min. Verfügbar bis 07.03.2027

انتظار طولانی در ادارات امور اتباع خارجی!

Von Janina Werner

به‌دلیل همه‌گیری کرونا، مدت زمان انتظار در ادارات امور اتباع خارجی افزایش یافته است. مهلت بسیاری از مجوزهای اقامت به‌پایان می‌رسد و مجوزهای جدید به‌موقع صادر نمی‌شوند. این امر مشکلات بسیاری، از جمله از دست دادن احتمالی شغل را به‌همراه می‌آورد. یانینا ورنر در این‌باره گزارش می‌دهد.