اداره‌ی خارجی‌ها در استان نورد راین- وستفالن

30:48 Min. Verfügbar bis 21.12.2026

اداره‌ی خارجی‌ها در استان نورد راین- وستفالن

خارجیانی که قصد اخذ تابعیت آلمان را دارند، موضوع «تابعیت» دغدغه‌ی آنهاست. با این وجود برای عده‌ی بسیاری در آلمان، هنوز پرسش‌های بی‌پاسخ و ابهامات زیادی وجود دارد. چه کسانی می‌توانند از این حق برخوردار شوند و شرایط اخذ تابعیت در آلمان چیست؟ بامداد اسماعیلی با مارتین هنریش وکیل متخصص مهاجرت در این‌باره گفتگو کرده و به پرسش‌های شما پاسخ می‌دهد.