مقوا جمع‌کن در آتن

04:01 Min. Verfügbar bis 19.10.2026

مقوا جمع‌کن در آتن

Stand: 17.10.2021, 12:13 Uhr

علی احمد از ایران فرار کرده است و در حال حاضر در آتن زندگی می‌کند. او برای آنکه پول مايحتاج ضروری‌اش را تأمین کند، باید بسیار سخت کار کند. ایزابل شایانی با او دیدار داشته و او را در کار همراهی کرده است. این گزارش به زبان آلمانی-فارسی است.