یک خانواده فرزندان خود را پس از خوردن قارچ سمی از دست داده است

06:55 Min. Verfügbar bis 08.10.2026

یک خانواده فرزندان خود را پس از خوردن قارچ سمی از دست داده است

Stand: 08.10.2021, 11:13 Uhr

Von Bamdad Esmaili

داستان زندگی محمد رفیح دورانی، افراد بسیاری را تحت تأثیر قرار داده است. او و خانواده‌اش ناگزیر از دست طالبان فرار کرده‌اند. آنها قصد ماندن در کشور لهستان را نداشتند. در اینجا او دو پسر خود را به‌دلیل خوردن قارچ‌های سمی که خود چیده بودند، از دست داد. او برای اولین‌بار در مورد این فاجعه با بامداد اسماعیلی گفتگو می‌کند.