اردوگاه جدید پناهجویان در لسبوس

اردوگاه جدید پناهجویان در لسبوس 07:52 Min. Verfügbar bis 05.07.2026

اردوگاه جدید پناهجویان در لسبوس

Von Isabel Schayani

۹ ماه پس از آتش سوزی در کمپ موریا٬ ایزابل شایانی دوباره به لسبوس سفر کرد تا بیبیند اردوگاه جانشین چگونه است. شرایط زندگی پناهجویان در آنجا چگونه است؟ و در واقع ساکنان این اردوگاه شرایط را چگونه می بینند؟

Stand: 02.07.2021, 14:49