قهرمان وورتس‌بورگ، نشان شجاعت دریافت می‌کند

قهرمان وورتس‌بورگ، نشان شجاعت دریافت می‌کند 14:52 Min. Verfügbar bis 11.11.2026

قهرمان وورتس‌بورگ، نشان شجاعت دریافت می‌کند

Von Bamdad Esmaili

 ۲۵ ژوئن ۲۰۲۱، چیا ربیعی، پناه‌جوی ایرانی۷ توانست مهاجم مسلح به چاقو از وورتس‌بورگ را به عقب براند. روز هفدهم نوامبر از چیا ربیعی به‌دلیل شجاعت اخلاقی‌اش تجلیل شد و مدال شجاعت را از مارکوس زودر، نخست وزیر بایرن (CSU) دریافت کرد. بامداد اسماعیلی در این‌باره با چیا گفتگو کرده است.

Stand: 09.11.2021, 15:20