پناهجوی ایرانی، چیا ربیعی بخاطر شجاعت مدنی اش

پناهجوی ایرانی، چیا ربیعی بخاطر شجاعت مدنی اش 03:06 Min. Verfügbar bis 30.06.2026

پناهجوی ایرانی، چیا ربیعی بخاطر شجاعت مدنی اش

Von Bamdad Esmaili

پناهجوی ایرانی، چیا ربیعی بخاطر شجاعت مدنی اش در ممانعت از حمله یک مهاجم سومالیایی در ورتسبورگ مورد قدردانی قرار گرفت و نخست وزیر بایرن مارکوس زودر از او تشکر کرد. بامداد اسماعیلی با وی دیدار کرده است.

Stand: 28.06.2021, 16:08