سعید مولایی جودوکار طلایی ایران و باخت اجباری

سعید مولایی جودوکار طلایی ایران و باخت اجباری 09:56 Min. Verfügbar bis 22.11.2024

سعید مولایی جودوکار طلایی ایران و باخت اجباری

سعید مولایی جودوکار طلایی ایران و قهرمان جودو جهان در آلمان پناهنده ی سیاسی شد. در این ویدیو از مشکلات ورزشکاران ایرانی هنگام رقابت با اسرائیل می گوید.

Stand: 22.11.2019, 08:09