کمپین واکسیناسیون در کلن - پورتس

02:58 Min. Verfügbar bis 20.09.2026

کمپین واکسیناسیون در کلن - پورتس

Stand: 20.09.2021, 16:29 Uhr

در آلمان تعداد بسیاری کمپین برای واکسیناسیون، بدون قرار قبلی برگزار می‌شود. در محله‌ی پورتس در شهر کلن نیز چنین کمپینی توسط «همبستگی برای پورتس برعلیه کرونا» برگزار می‌شود. در چند هفته‌ی گذشته پناه‌جویان فرصت یافتند خود را واکسینه کنند. ما آنها را در محل همراهی کردیم.