واکسیناسیون کرونا - وزیر بهداشت آلمان به پرسش‌های شما پاسخ می‌دهد

واکسیناسیون کرونا - وزیر بهداشت آلمان به پرسش‌های شما پاسخ می‌دهد 14:00 Min. Verfügbar bis 17.09.2026

 واکسیناسیون کرونا - وزیر بهداشت آلمان به پرسش‌های شما پاسخ می‌دهد

چه زمانی مقررات کرونا برداشته خواهد شد؟ ینس اشپان، وزیر بهداشت آلمان، در این مصاحبه مخاطبین را فرا می‌خواند تا برای بازگشت هر چه سریع‌تر به شرایط عادی، در اسرع وقت خود را واکسینه کنند. اگر ۷۰ درصد مردم واکسینه شوند، وضعیت کاملاً متفاوتی ایجاد خواهد شد.

Stand: 17.09.2021, 17:07