اولین روز مدرسه برای پناه‌جویان از افغانستان

05:28 Min. Verfügbar bis 16.03.2027

اولین روز مدرسه برای پناه‌جویان از افغانستان

Stand: 16.03.2022, 16:19 Uhr

Von Arezao Naiby

تبسم، در آستانه‌ی فارغ التحصیلی در شهر کابل بود که طالبان قدرت را در افغانستان به دست گرفتند و تعدادی از اهالی آنجا در عملیات نجات به آلمان منتقل شدند. تبسم چند ماهی است که به همراه خانواده‌اش در بن زندگی می‌کند و بالاخره می‌تواند اینجا دوباره به مدرسه برود. آرزو نایبی او را در اولین روز مدرسه همراهی کرده است