دوره‌های ادغام در جامعه برای پناه‌جویان افغان

04:05 Min. Verfügbar bis 29.10.2026

دوره‌های ادغام در جامعه برای پناه‌جویان افغان

Stand: 29.10.2021, 14:52 Uhr

از آغاز ماه دسامبر ۲۰۲۱،  پناه‌جویان افغان می‌توانند در دوره‌های ادغام در جامعه شرکت کنند. این تصمیم را وزیر کار، هوبرتوس هایل، اعلام کرد. تاکنون فقط پناه‌جویانی که چشم‌انداز بهتری برای دریافت اقامت در آلمان داشتند، از کشورهایی مانند سوریه یا اریتره می‌توانستند در این دوره‌ها شرکت کنند. بامداد اسماعیلی در این‌مورد گزارش می‌دهد.