کسب مقام اول در مسابقات "تنوع در کارآموزی"

18:21 Min. Verfügbar bis 28.03.2026

کسب مقام اول در مسابقات "تنوع در کارآموزی"

Stand: 28.03.2021, 21:53 Uhr

 هدایت‌الله تاجیک، پناه‌جویی از کشور افغانستان، مقام اول را در مسابقات سراسری "تنوع در کارآموزی" کسب کرد. این پروژه، بهترین‌ها را از میان کارآموزان با پیشینه‌ی مهاجرتی در آلمان انتخاب می‌کند. بامداد اسماعیلی با وی گفتگو کرده است.