کارآموزی به‌عنوان تکنسین شیمی

کارآموزی به‌عنوان تکنسین شیمی 04:01 Min. Verfügbar bis 11.11.2025

کارآموزی به‌عنوان تکنسین شیمی

 یک تکنسین شیمی چه چیزهایی یاد می‌گیرد؟  و کار در یک شرکت بزرگ داروسازی چگونه است؟ با امجد دیداری داشته و در مورد شغلش با او گفتگو کرده‌ایم. این مطلب قبل از زمان شیوع کرونا تهیه شده است.

Stand: 06.11.2020, 17:58