موج‌سوار افغان، خود را برای مسابقات جهانی آماده می‌سازد

07:21 Min. Verfügbar bis 11.04.2027

موج‌سوار افغان، خود را برای مسابقات جهانی آماده می‌سازد

Stand: 08.04.2022, 12:41 Uhr

Von Arezao Naiby

‎از زمان حمله طالبان در تابستان گذشته، زندگی مردم افغانستان به طرز چشمگیری تغییر کرده است. افرادی زیادی که هنوز به دنبال محافظت هستند و کسانی که نمی دانند شغل شان در آینده چگونه ادامه خواهد یافت. آرزو نایبی با آفریدون آمو دیدار کرده است. او اولین موج سوار افغان است، که نماینده افغانستان در جام جهانی بود.