کاهش قبول پناهندگی با کمک کلیسا

کاهش قبول پناهندگی با کمک کلیسا 07:28 Min. Verfügbar bis 11.10.2024

کاهش قبول پناهندگی با کمک کلیسا

طبق گفته دولت آلمان امسال تعداد پناهجویانی که با کمک کلیسا پناهندگی اشان قبول شده است به نسبت چهار سال پیش کاهش یافته است. بورهان اکید با لوایزا مایر درباره جدیدترین اخبار مربوط به این شیوه پناهندگی صحبت کرده است.

Stand: 11.10.2019, 17:21