پژوهش جدید درباره ی محل سکونت اجباری برای پناهندگان

پژوهش جدید درباره ی محل سکونت اجباری برای پناهندگان 04:21 Min. Verfügbar bis 06.02.2025

پژوهش جدید درباره ی محل سکونت اجباری برای پناهندگان

طبق یک پژوهش جدید از موسسه ی بازار کار و تحقیقات حرفه ای، قانونِ محل سکونت اجباری باعث محدود شدن پناهندگان در آلمان می شود. ما از احزاب پارلمان آلمان درباره ی احتمال تغییر آن پرس و جو کرده ایم. آرزو نعیبی و کاتارینا کول اطلاعات بدست آمده را جمع بندی کرده اند.

Stand: 01.02.2020, 13:41