دیدار دوباره با نیما

10:15 Min. Verfügbar bis 04.02.2025

دیدار دوباره با نیما

Stand: 15.01.2020, 15:33 Uhr

در سال 2018 ، WDRforyou با نعمت جوان افغان در بوسنی دیدار کرد. او در آن زمان در وضعیت بدی قرار داشت. یک سال بعد، ایزابل شایانی با نیما در کلن ملاقات کرد ، جایی که اکنون ساکن است. ایزابل با او در مورد اینکه آیا فرار خطرناک برای او ارزش داشت یا خیر صحبت کرد.