«ما به دو خانواده تقسیم شده‌ایم، نیمی در اینجا و نیمی دیگر در آنجا.»

«ما به دو خانواده تقسیم شده‌ایم، نیمی در اینجا و نیمی دیگر در آنجا.» 07:59 Min. Verfügbar bis 05.05.2026

«ما به دو خانواده تقسیم شده‌ایم، نیمی در اینجا و نیمی دیگر در آنجا.»

Von Bamdad Esmaili

سید رضا و محمد شش سال بود که خانواده‌ی خود را ندیده بودند و به همین دلیل به یونان پرواز کرده‌اند. ما در فرودگاه به طور اتفاقی با آنها ملاقات کردیم. دیدار مجددشان چگونه بوده است؟

Stand: 30.04.2021, 19:14