چگونگی تحقیقات در مورد واکسن کرونا

33:52 Min. Verfügbar bis 30.11.2025

چگونگی تحقیقات در مورد واکسن کرونا

Stand: 30.11.2020, 15:03 Uhr

در چه زمانی واکسن کرونا در دسترس همه قرار خواهد گرفت؟ آیا زدن واکسن خطرناک است یا خیر؟ این پرسش‌ها در حال حاضر ذهن افراد بسیاری را به‌خود مشغول کرده است. اما تحقیقات برای تولید واکسن در واقع چگونه است؟ بامداد اسماعیلی با دکتر آناهیتا فتحی گفتگو کرده است. وی در حال حاضر در کلینیک دانشگاه هامبورگ-اپندورف (UKE) در حال تحقیقات درباره‌ی واکسن است.