در جنگل‌های موریا بر پناه‌جویان چه می‌گذرد؟

08:46 Min. Verfügbar bis 18.09.2025

در جنگل‌های موریا بر پناه‌جویان چه می‌گذرد؟

Stand: 16.09.2020, 15:03 Uhr

بسیاری از پناه‌جویان، پس از آتش‌سوزی در موریا، به جنگل‌های اطراف کمپ قدیمی پناه آورده‌اند. امکان تهیه‌ی غذا و آب بسیار سخت و محدود است. بامداد اسماعیلی با تنی چند از آنان در  همان‌جا گفتگو کرده است.