تحصیل در خانه برای خانواده‌ی حمدان چگونه است؟

تحصیل در خانه برای خانواده‌ی حمدان چگونه است؟ 04:03 Min. Verfügbar bis 22.02.2026

تحصیل در خانه برای خانواده‌ی حمدان چگونه است؟

Von Daline Salahie

وی حمدان تنها سرپرست ۴ فرزندش می‌باشد. همه گیری کرونا برای او به طور ویژه‌ای چالش برانگیز بوده است. در کنار شغل و کارهای منزل، او باید همچنین در طول روز از فرزندانش مراقبت کرده و تحصیل در منزل آنها را سازمان دهی کند.

Stand: 18.02.2021, 18:12