رودخانه‌ی راین چقدر خطرناک است؟

رودخانه‌ی راین چقدر خطرناک است؟ 03:02 Min. Verfügbar bis 26.07.2026

رودخانه‌ی راین چقدر خطرناک است؟

Von Sun-Hie Kunert

همه‌ی ما حداقل یک بار شنیده‌ایم که آب تنی کردن در راین خطرناک است. ولی اینکه این کار چقدر می‌تواند خطرناک باشد، اصلاً قابل درک نیست.

Stand: 25.07.2021, 14:51