راه صحیح دلبری کردن چیست؟

02:19 Min. Verfügbar bis 22.06.2027

راه صحیح دلبری کردن چیست؟

Stand: 19.06.2022, 12:44 Uhr

Von Mohamad Naser

آیا روش‌های متفاوتی برای دلبری کردن وجود دارد؟ وقتی کسی در خیابان، هنگام گردش یا ورزش توجه شما را جلب می‌کند، چه می‌کنید؟ آیا شما جسارت آن را دارید که سر صحبت را با آن شخص باز کنید؟ و اگر چنین است، چگونه این کار را انجام می‌دهید؟ محمد ناصر، خبرنگار ما، برای آشنایی با روش‌های درست دلبری کردن، در شهر کلن با مردم گفتگو کرده است.