چگونه سکته‌ی مغزی را تشخیص دهیم؟

04:46 Min. Verfügbar bis 10.05.2026

چگونه سکته‌ی مغزی را تشخیص دهیم؟

Stand: 10.05.2021, 12:20 Uhr

Von Melissa Leonhardt

در آلمان، امروز روز «مقابله با سکته‌ی مغزی» است. این یک اختلال گردش خون در مغز است که می‌تواند منجر به مرگ شود. نکته‌ی مهم در هنگام سکته‌ی مغزی، رسیدگی سریع به وضعیت موجود است. در این فیلم شما می‌آموزید که‌ چگونه می‌توان یک سکته‌ی مغزی را تشخیص داد و اقدام بعدی چیست.