کدام کشورها به‌عنوان مناطق خطرناک محسوب می‌شوند؟  

25:27 Min. Verfügbar bis 07.08.2025

کدام کشورها به‌عنوان مناطق خطرناک محسوب می‌شوند؟  

Stand: 28.07.2020, 18:21 Uhr

در سراسر جهان تعداد مبتلایان جدید به ویروس کرونا افزایش یافته است. وزارت امور خارجه‌ آلمان به‌منظور کاهش سرعت همه‌گیری کرونا، برخی از کشورها را به‌عنوان مناطق خطرناک طبقه‌بندی و تصمیماتی را برای مسافران از این مناطق اخذ کرده است. اطلاعات بیشتر در این به‌روزرسانی.