کدام کشورها به‌عنوان مناطق خطرناک محسوب می‌شوند؟  

کدام کشورها به‌عنوان مناطق خطرناک محسوب می‌شوند؟   25:27 Min. Verfügbar bis 07.08.2025

کدام کشورها به‌عنوان مناطق خطرناک محسوب می‌شوند؟  

در سراسر جهان تعداد مبتلایان جدید به ویروس کرونا افزایش یافته است. وزارت امور خارجه‌ آلمان به‌منظور کاهش سرعت همه‌گیری کرونا، برخی از کشورها را به‌عنوان مناطق خطرناک طبقه‌بندی و تصمیماتی را برای مسافران از این مناطق اخذ کرده است. اطلاعات بیشتر در این به‌روزرسانی.

Stand: 28.07.2020, 18:21