چه آداب و رسومی برای عروسی وجود دارد؟

03:38 Min. Verfügbar bis 16.11.2025

چه آداب و رسومی برای عروسی وجود دارد؟

Stand: 09.11.2020, 18:02 Uhr

Von Mohammad Nasser

برای برگزاری جشن عروسی، اغلب سنت‌های گوناگونی وجود دارد. آداب و رسوم عروسی می‌‌توانند بسیار متفاوت باشند.