سفر به آلمان پس از پذیرفته شدن حق پناهندگی

06:08 Min. Verfügbar bis 19.04.2026

سفر به آلمان پس از پذیرفته شدن حق پناهندگی

Stand: 16.04.2021, 13:51 Uhr

برخی از پناهندگان که در یونان تقاضای پناهندگی‌شان پذیرفته شده است به آلمان سفر کرده و دوباره درخواست پناهندگی می‌کنند. دلیل این کار چیست؟ آیا این کار مجاز است؟ گزارش بامداد اسماعیلی و ایزابل شایانی از آتن.