آداب و رسوم کریسمس در آلمان

آداب و رسوم کریسمس در آلمان 02:17 Min. Verfügbar bis 28.12.2025

آداب و رسوم کریسمس در آلمان

Von Anna Casters

ازار کریسمس، نوشیدن شراب یا کاکائو، تزئین درخت کریسمس- ما در آلمان قبل از کریسمس آداب و رسوم بسیاری داریم. اما دلیل این کارهای بسیاری که در این مدت انجام می‌دهیم چیست؟ کدام آداب و رسوم کریسمس را می‌شناسید؟

Stand: 23.12.2020, 15:54