کریسمس با وجود کرونا

01:28 Min. Verfügbar bis 28.12.2025

کریسمس با وجود کرونا

Stand: 23.12.2020, 16:43 Uhr

Von Elena Bavandpoori

امسال مردم چگونه جشن می‌گیرند؟ راه‌های زیادی وجود دارند، به طور مثال: به تنهایی، در گروه‌های کوچک و یا به کمک ابزارهای دیجیتال. خبرنگار ما، النا باوندپوری از برخی افراد در مورد ایده و روش آنها برای برگزاری این جشن سوال کرده است.