WeFestival – جشنواره‌ی دوستی در اسن

05:11 Min. Verfügbar bis 29.07.2027

WeFestival – جشنواره‌ی دوستی در اسن

Stand: 18.07.2022, 17:02 Uhr

Von Borhan Akid

آنچه قرار بود در ابتدا جشن دوستی اوکراین و آلمان باشد، تبدیل به جشنی برای پناهندگان همه‌ی کشورها شد. WeFestival در اسن برگزار شد. این جشن را مردم با ملیت‌هایی از آلمان، اوکراین، سوریه، افغانستان و عراق برگزار کردند. تیم ما آنجا بوده و گزارشی تهیه کرده است.