در آلمان از مالیات چه استفاده‌ای می‌شود؟

01:09 Min. Verfügbar bis 02.08.2028

در آلمان از مالیات چه استفاده‌ای می‌شود؟

Stand: 02.08.2023, 21:43 Uhr

Von Isabel Schayani

افرادی که تازه به آلمان آمده‌اند، گاهی اوقات از اینکه پس از کسب درآمد، باید بخشی از آن را به‌عنوان‌ مالیات پرداخت کنند، متعجب می‌شوند. پرداخت مالیات برای چیست و چرا میزان‌ مالیات، تا این‌حد زیاد است؟