عمومی‌سازی جنسیت اسامی در زبان آلمانی چیست؟

56:53 Min. Verfügbar bis 12.04.2026

عمومی‌سازی جنسیت اسامی در زبان آلمانی چیست؟

Stand: 09.04.2021, 13:44 Uhr

امروزه در زبان آلمانی، هرچه بیشتر ازعمومی‌سازی جنسیت اسامی، استفاده می‌شود. این بدان معنی است که از پسوندهایی استفاده می‌شود که جنسیت‌های مختلف را یکجا در بر می‌گیرد. ما به شما توضیح می‌دهیم که این دقیقاً به چه معناست و چرا از آن استفاده می‌کنند. بامداد اسماعیلی، ایزابل شایانی و برهان آکید در این باره گفتگو کرده‌اند.