سندیکا یا اتحادیه‌ی کارگری چیست؟

04:02 Min. Verfügbar bis 30.11.2025

سندیکا یا اتحادیه‌ی کارگری چیست؟

Stand: 16.11.2020, 17:31 Uhr

Von Angelina Prehl

سندیکا یا اتحادیه‌ی کارگری در اصل یعنی چه؟ و چرا مردم در آلمان بارها دست به اعتصاب می‌زنند؟ مصطفی اكیت، كارمند شرکت حمل و نقل شهری شهر کلن و عضو اتحادیه‌ی کارگری وردی است. او همراه با فرانک مایکل مونکلر نقشی را که یک اتحادیه‌ی کارگری در جامعه‌ی ما بازی می‌کند، توضیح می‌دهد.