در تظاهرات گفتن چه نکاتی مجاز است؟

در تظاهرات گفتن چه نکاتی مجاز است؟ 04:08 Min. Verfügbar bis 09.06.2026

در تظاهرات گفتن چه نکاتی مجاز است؟

در تظاهرات بیان چه چیز مجاز است؟ چه چیز جرم محسوب می‌شود؟ چه چیز انتقاد از اسرائیل است و چه چیز یهودستیزی؟ با توجه به تحولات اخیر، این ‌پرسش‌ها را با یک دادستان در میان گذاشتیم.

Stand: 08.06.2021, 17:21