چه زمانی بیمه خسارت را پرداخت می‌کند؟

17:04 Min. Verfügbar bis 19.07.2026

چه زمانی بیمه خسارت را پرداخت می‌کند؟

Stand: 16.07.2021, 13:59 Uhr

بسیاری از مردم به علت طوفان شدید خسارت دیده‌اند. به عنوان مثال به اتوموبیل یا خانه‌ی آنها آسیب جدی وارد شده است. چه نوع بیمه‌ای برای جبران خسارت در چنین شرایطی مناسب است؟ یانینا ورنر در این باره با الکه وایدنباخ از مرکز مشاوره مصرف کنندگان در نوردراین-وستفالن گفتگو می‌کند.